โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๑๐ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์