หมู่ที่ 4 บ้านไร่สะท้อน

หมู่ที่ 4 บ้านไร่สะท้อน
1. สวนตาลลุงถนอม : โดย ลุงถนอน ภู่เงิน 087-8007716
2. กลุ่มแม่บ้านต้นตาลประดิษฐ์ : โดย นางศจี แสงทอง 089-0495270
3. ศูนย์ กศน.ตำบลถ้ำรงค์ : โดย นางสาวภาณมาศ วงษ์แก้ว
4. วัดเขาน้อยเกษโล โดย วัดเขาน้อยเกษโล
5. การประปา หมู่ที่ 4
6. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 : โดย นายมานพ ทองเก่า 089-9103907
7. ศาลากลางหมู่บ้านหมู่ที่ 4
8. ศูนย์ อปพร.ถ้ำรงค์