ประชาสัมพันธ์ แบบสรุปแบบประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

จุดประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการ