องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ จัดกิจกรรมแสดงความขอบคุณและให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ้ำรงค์ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลถ้ำรงค์(อสม.) ทุกท่านที่ ให้การเสียสละ อุทิศตน ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อโควิด – 19 อย่างดียิ่งให้กับประชาชนตำบลถ้ำรงค์ได้ปลอดภัยจากโรคติดต่อครั้งนี้