หมู่ที่1 บ้านท่ามะเฟือง

1. กลุ่มจักรสานไม้ไผ่ โดยนางหนูน้อย บัณฑิต
2. กลุ่มการละเล่นพื้นบ้าน กลองยาว เพลงพวงมาลัย โดย นายมาก วิจารณ์
3. กลุ่มการละเล่นเรือบก โดย นายสุจิน กลิ่นสน
4. กลุ่มไก่ชน ค่าย ส.อำมฤต โดย นายสำเริง อำมฤต
5. กลุ่มกลุ่มขนมหวาน โดย กลุ่นบ้านขนมหวาน ม.1
6. กลุ่มเรือยาวตำบลถ้ำรงค์ โดย นายณรงค์ กันพร้อม
7. กลุ่มเกษตรอินทรีย์คุณศิริ โดย นายศิริ ศิรินันท์
8. วัดขลุบพระครูวิชาณวชรสาร เจ้าอาวาสวัดขลุบ 032-440268
9. การประปา หมู่ที่ 1
10. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1
โดย ผู้ใหญ่ชัยชาญ วาสนา 091-5188299
11. ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 1

Client
หมู่ที่1 บ้านท่ามะเฟือง
Year
2563
Partners
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์
วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 08:00:00 น.