หมู่ที่3 บ้านถ้ำรงค์

หมู่ที่3 บ้านถ้ำรงค์
1. กลุ่มทำว่าว : โดย นายอุดม โฉมงาม 085-5177587
2. กลุ่มเกษตรอินทรีย์เลี้ยงไส้เดือน : โดย นายสง่า สว่างจิตต์
3. กลุ่มกระแช่ลุงพงษ์ : โดย นาย กลิ่นสน
4. กลุ่มผลิตเครื่องแกง หมู่ที่ 3 : โดย นายบุญยง สร้อยกล่ำ 080-0572803
5. ป้อมตำรวจ
6. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ้ำรงค์: โดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ้ำรงค์ 032-491041
7. ประปา หมู่ที่ 3
8. วัดถ้ำรงค์ : โดย ดร.พระครูสุนทรวัชรกิจ เจ้าอาวาสวัดถ้ำรงค์ 032-491124
9. โรงเรียนวัดถ้ำรงค์
10. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 : โดย นายบุญยง สร้อยกล่ำ 080-0572803
11. ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 3
12. องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์