คณะผู้บริหาร

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนในตำบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๒ คน (นายกแต่งตั้ง) และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ๑ คน
นางสาวสำรวย ดอกรัก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์
เบอร์โทรศัพท์ 081-9863949
นายบรรพต กำไลแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์
เบอร์โทรศัพท์ 0950385974
นายวีรชาติ ชำนาญ
เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์
เบอร์โทรศัพท์ 081-0137555
นายประพฤกธิ์ โพธิ์เผือก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์
เบอร์โทรศัพท์ 097-1672123

ข้อมูลผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์