บริการประชาชน ( E-Service )

ขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
แบบคำร้องทั่วไป
คำร้องทั่วไป รับแจ้งเรื่องร้องเรียนทั่วไป
รายละเอียดเพิ่มเติม..
คำร้องบริการสาธารณะ
คำร้องซ่อมระบบประปา
รายละเอียดเพิ่มเติม..
คำร้องบริการสาธารณะ
ตัดกิ่งไม้
รายละเอียดเพิ่มเติม..
คำร้องบริการสาธารณะ
คำร้องขอใช้น้ำประปา(ผู้ใช้รายใหม่)
รายละเอียดเพิ่มเติม..
คำร้องบริการสาธารณะ
ติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้า
รายละเอียดเพิ่มเติม..