บริการประชาชน ( E-Service )

ขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
วิธีการใช้งานระบบการให้บริการ
ผ่านช่องทางออนไลน์ (E - Service)
รายละเอียดเพิ่มเติม..
คำร้องบริการสาธารณะ
คำร้องซ่อมระบบประปา
รายละเอียดเพิ่มเติม..
คำร้องบริการสาธารณะ
ตัดกิ่งไม้
รายละเอียดเพิ่มเติม..
คำร้องบริการสาธารณะ
คำร้องขอใช้น้ำประปา(ผู้ใช้รายใหม่)
รายละเอียดเพิ่มเติม..
คำร้องบริการสาธารณะ
ติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้า
รายละเอียดเพิ่มเติม..
แบบคำร้องทั่วไป
คำร้องทั่วไป รับแจ้งเรื่องร้องเรียนทั่วไป
รายละเอียดเพิ่มเติม..

การบริการประชาชนผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ตขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการและประชาชนในพื้นที่ตำบลถ้ำรงค์
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ ได้แบบออกได้หลายช่องทาง คือ
– ช่องทางการบริการประชาชน ( E-Service ) ผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ เมนูบริการประชาชน เมนูย่อยบริการประชาชน ( E-Service ) คลิ๊กลิ้งค์ ตามความสนใจใช้บริการ ทั้งนี้ ข้อมูลการขอรับบริการของประช าชนจะนำส่งไปยังฝ่ายงานที่รับผิดชอบ