บทความ

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ เชิญชวนร่วมตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ เชิญชวนร่วมตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์

ขอเชิญชวน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ ประชาชน นิติบุคคล/เอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นๆ ซึ่งเคยมาติดต่อขอรับบริการ/ติดต่อในเรื่องอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2565

ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 มาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการประเมินประสิทธิภาพ คุณธรรม&ความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์

ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

  1. สแกน QR Code ด้านล่าง เพื่อตอบแบบประเมิน
  2. เข้าไปที่เว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/x0ahe2

ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน