บทความ

ประกาศรับสมัครเด็กนักเรียนเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ้ำรงค์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ ประกาศรับสมัครเด็กนักเรียนเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ้ำรงค์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 12 พฤษภาคม 2565
สำหรับท่านที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ้ำรงค์ ในวันและเวลาราชการ
หรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 032-588443
สามารถดาวโหลด ใบสมัคร ได้ตามลิ้งค์แนบท้ายประกาศ

ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน