บทความ

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ จัดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565 ในวันจันทร์ ที่ 9 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ เวลา 9.00 – 12.00 น. เพื่อดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังภาพกิจกรรม

ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน