บทความ

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในกรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างฯ ที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ในกรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างฯ ที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท

 

 

[pdf-embedder url=”https://www.tamrong.go.th/public/wp-content/uploads/2024/03/015-ตัวอย่างกรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf” title=”015 ตัวอย่างกรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง”

ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน