บทความ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567

         พิธีเปิดด่านชุมชนตำบลถ้ำรงค์ บริเวณศาลารวมใจสายใยชุมชน ริมถนนเพชรเกษม ต.ถ้ำรงค์ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ภายใต้โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พร้อมรับการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2566 #7วันอันตราย 4ห้าม3ต้อง ไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด เมาไม่ขับ โทรไม่ขับ ง่วงไม่ขับ การสวมหมวกนิรภัย การคาดเข็มขัคนิรภัย ต้องมีใบอนุญาตขับรถ
วันนี้ 11 เมษายน 2566 เวลา 17.30 น. นายสิทธิพร คงหอม นายอำเภอบ้านลาด เป็นประธานในพิธีเปิดด่านชุมชน /โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 โดยบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน มีหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์  และผู้นำชุมชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีฯ ดังกล่าว
ทั้งนี้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัด ได้ดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 โดย จัดตั้งด่านชุมชนตำบลถ้ำรงค์ และจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการควาปลอดภัยทางถนน พร้อมจุดบริการประชาชน ในวันที่ 11 – 17 เมษายน 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการสูญเสียด้านชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 และเป็นการอำนวยความสะดวก สร้างความอบอุ่นแก่ประชาชนผู้ที่ใช้รถใช้ถนนสัญจรผ่านไปมาที่เดินทางกลับภูมิลำเนา หรือมาท่องเที่ยวเนื่องจากมีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ค่ะ

—————-
ช่องทางติดตามข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์
เพจเฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/TamrongOffice/

ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน